2005 – Verstrekkingportaal
Verstand van IT + domeinkennis = succesvolle innovatie
Het was op een zorgevenement in 2005 toen het idee werd geboren. “Eigenlijk was het heel logisch; Zorgplan had de kennis van de zorg, en wij verstand van software. Samen hadden we alles in huis om een belangrijke frustratie van zorghulpverleners op te lossen”, vertelt Gerrit Bredewoud, Commercieel Business Unit Manager Zorg en Verzekeringen bij Info Support.

Destijds kwam hij samen met een bestuurder van Zorgplan op het idee om een portaal te ontwikkelen waarmee ergotherapeuten verschillende hulpmiddelen kunnen aanvragen. Nu, tien jaar later, wordt het Zorginfo Verstrekkingenportaal jaarlijks gebruikt door 7.000 behandelaars, voor het aanvragen van zo’n 60.000 rolstoelen – om nog maar te zwijgen over elastische kousen, scootmobielen, protheses en aangepaste fietsen. “Ik ben ervan overtuigd dat dat de sleutel is voor succesvolle innovatie in IT; de combinatie van technologische knowhow en domeinkennis. We hadden allebei een halffabricaat in handen, gecombineerd hadden we een compleet product waar de markt blijkbaar veel behoefte aan had.”

Het portaal maakte een einde aan een grote frustratie van veel hulpverleners: de aanvraag van hulpmiddelen zoals orthopedische hulpmiddelen en protheses verliep voorheen op zijn zachtst gezegd niet altijd even gestructureerd. “Het kwam nogal eens voor dat bijvoorbeeld de verkeerde hulpmiddelen werden verstrekt. Ook was er geen inzicht in wat welke hulpverlener wanneer had gekregen. Ons portaal zorgt ervoor dat aanvragen gestructureerd en volgens een vast protocol kunnen worden ingediend. Dat scheelt een hoop tijd en frustratie bij alle betrokkenen: van ergotherapeuten tot de verstrekkers van de hulpmiddelen en zorgverzekeraars.” Het concept werd al gauw verder doorgetrokken. “We merkten dat veel rolstoelen uiteindelijk in kelders van zorginstellingen belandden. Het Zorginfo Verstrekkingenportaal maakt inzichtelijk waar de aangevraagde hulpmiddelen zich bevinden. We hebben daar een pooling-concept aan gekoppeld, zodat bijvoorbeeld alle rolstoelen heel gemakkelijk te vinden zijn en kunnen worden uitgewisseld. Dat is veel efficiënter en scheelt een hoop geld.”

Het portaal is volledig webgebaseerd. Dat is in 2015 niet bepaald een noviteit, maar in 2005 was SaaS nog niet zo ingeburgerd: “Wij waren daar vrij vroeg mee. Samen met Zorgplan zijn we licenties gaan verkopen aan zorghulpverleners en zorgkantoren. Op dit moment wordt het portaal gebruikt door nagenoeg alle zorgkantoren in Nederland.” Het concept is volgens Bredewoud ook toepasbaar op andere vlakken: “De winnaar van de tweede innovatiewedstrijd in 2015 van Info Support, Innovation Projects, is een soortgelijk platform. Met de mobiele applicatie Thuismeter.nl kunnen patiënten thuis hun bloedwaarde meten, de gegevens worden via de mobiele telefoon direct in het elektronisch patiëntendossier gezet.

Ook hier geldt weer dat we hebben gekeken naar de behoefte in de markt en vervolgens de combinatie hebben gemaakt van technologie met verstand van de zorg; we hebben Thuismeter.nl samen ontwikkeld met de ziekenhuisorganisatie
Rijnstate, die dus de domeinkennis heeft ingebracht.”

Zorginfo is een samenwerking tussen Zorgplan en Info Support
Maandelijks worden meer dan 10.000 indicaties via het portaal ingediend door 2.800 indiceerders, verdeeld over 1.450 instellingen
Het Verstrekkingenportaal is marktleider in Nederland met een jaaromzet van 1,3 miljoen euro