De Leonardo da Vinci van de IT

In werkelijkheid lag het iets ingewikkelder: “Binnen 3GL hebben sindsdien veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is objectoriëntatie inmiddels standaard geworden binnen de meeste 3GLs. Met name C# en Java hebben een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt: je zou zelfs kunnen spreken over 3,5GL.”

De toekomst van programmeren ligt volgens Timmerman dus niet bij 4GL of zelfs 5GL, maar in declaratieve talen. “We zijn tot nu toe gewend om tijdens het programmeren te beschrijven hoe processen moeten worden ingericht. Je geeft bijvoorbeeld aan hoe je bepaalde gegevens wilt sorteren. In declaratieve talen zeg je alleen dat je je gegevens gesorteerd wilt hebben, het systeem bedenkt vervolgens zelf hoe. Het eerste voorbeeld van zo’n taal is SQL uit 1975: alle relationele databases maken gebruik van deze taal. Je hoort tegenwoordig ook steeds meer over NoSQL, waarin er juist  wordt teruggegrepen naar de tijd vóór de opkomst van SQL. Dat heeft te maken met het feit dat we tegenwoordig met enorme datasets te maken hebben; met de huidige technologieën is het niet altijd mogelijk om daar voldoende efficiënt mee te werken.”

Nu is het niet zo dat de NoSQL-databases van nu een exacte kopie zijn van de jaren zeventig: “Nee, de tijd heeft zeker niet stilgestaan. Maar de filosofie erachter blijft overeind.”

Is het dan zo dat programmeren met declaratieve talen straks zo eenvoudig wordt dat iedereen het kan, net zoals de ontwikkeling van HTML er voor zorgde dat iedereen zijn eigen website kon ontwerpen? Timmerman: “Dat was wel het idee van Date, dat eindgebruikers het ook zouden kunnen gebruiken. Helaas bleek dat in de praktijk tegen te vallen: ook declaratieve programmeertalen blijken moeilijker dan je in eerste instantie zou denken.”

Info Support blijft de ontwikkelingen goed in de gaten houden en de medewerkers bijspijkeren: “Je moet ook weer niet te ver vooruit lopen, omdat er dan nog geen praktische toepassingen zijn. Het gaat erom kennis op het juiste moment bij te brengen; op basis van wat wij zien in de markt en de vragen die binnen komen, bepalen we het aanbod van onze opleidingen.”

“De toekomst van programmeren ligt in declaratieve talen.”