Innovatie: de praktijk binnen Info Support
Bij het woord ‘innovatie’ denk je al gauw aan wat eenmalig is en ontzettend groot, zoals de uitvinding van de gloeilamp of het internet. In de praktijk komt innovatie pas écht goed tot zijn recht als het zit ingebakken in de bedrijfscultuur, als mensen voortdurend nadenken over hoe dingen beter en vooral slimmer kunnen.

Of het doel van innovatie nu is om de concurrentiepositie van een bedrijf te verbeteren, de kosten omlaag te brengen, een grotere klantenbinding te realiseren of juist innovatieve businessideeën te ontwikkelen; de kern van innovatie is het waarmaken van mogelijkheden waar je eerder nooit van had durven te dromen. Door voortdurend de nieuwste trends te volgen, zorgen we er bij Info Support als bedrijf voor dat we zoveel mogelijk tools in handen hebben om te kunnen innoveren.

Hoe ontstaan die innovaties nu in de praktijk en hoe zorg je ervoor dat je continu blijft innoveren? Bij Info Support geloven we dat dit pas mogelijk is als je een goed klimaat creëert waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een écht innovatieve bedrijfscultuur is een vruchtbare voedingsbodem waar ideeën de vrijheid krijgen om niet alleen te ontstaan, maar ook echt tot bloei te komen.

INNOVATION PROJECTS

Innovation Projects is een ideeënwedstrijd waarmee Info Support zijn medewerkers wil uitdagen om creatieve, vernieuwende en baanbrekende ideeën te ontwikkelen die ook werkelijk uitvoerbaar en waardevol zijn voor onze opdrachtgevers. Deze wedstrijd past in onze visie dat businessinnovaties mogelijk zijn vanuit technologische innovaties.

Editie 1: Bring business up to speed
De eerste editie van Innovation Projects vond begin 2015 plaats. Het innovatieve idee ‘Bring business up to speed’ is in het Innovation House uitgewerkt tot een showcase voor de opdrachtgever. Het doel was een pensioenportaal te bouwen voor werkgevers en werknemers, buiten een applicatieserver omgeving, volgens een niet-gelaagde architectuur. Er is gebruik gemaakt van een architectuurpattern dat helemaal gericht is op schaalbaarheid, snelheid en performance, met behulp van architectuurpatronen zoals Command Query Responsibility Segregation (CQRS) en microservices.
Editie 2: Thuismeter.nl
Info Support heeft Thuismeter.nl uitgeroepen als winnaar van het tweede Innovation Project van 2015. De mobiele applicatie is ontwikkeld voor ziekenhuisorganisatie Rijnstate en biedt patiënten de mogelijkheid hun thuis opgenomen bloedwaarde direct te delen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Thuismeter.nl maakt het veilig en direct delen van de meetwaarden mogelijk dankzij koppelingen tussen het meetapparaat en de smartphone van de patiënt, de broker (het tussenstation voor gegevensauthenticatie) en het ziekenhuis. De zogenoemde broker zorgt ervoor dat de gegevens veilig en compliant naar het EPD worden doorgezet.