Zes geheimen van succesvolle innovatie
“Het probleem met innovaties is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude denkbeelden.”
Deze quote werd ooit opgetekend uit de mond van John Keynes, één van de belangrijkste economen van de twintigste eeuw. Dat is een herkenbaar probleem voor wie zich dagelijks bezighoudt met innovatie. Zelden is er een gebrek aan goede ideeën; het is alleen zaak om deze niet in de kiem te smoren en om alle barrières voor de uitwerking en de implementatie ervan uit de weg te ruimen. Eind 2014 organiseerde Info Support samen met de Blommestein Groep het Transformatie Discours, een directieconferentie waarin bestuurders en professionals uit verschillende sectoren ideeën uitwisselden over innovatie. Dat leverde niet alleen veel wederzijdse inspiratie op, maar ook herkenning. De factoren die bijdragen aan succesvolle innovatie zijn in grote lijnen overal dezelfde.
6 LESSEN OM INNOVATIE TE LATEN SLAGEN
BEPAAL JE VISIE EN DRAAG DIE UIT

1Innovatie begint met een visie: op de markt, de klanten en het product. “Je moet weten wat je wilt en waarom je het wilt. en de passie hebben om het uit te voeren”, aldus Amir Arooni. Als CIO Solution Delivery Center bij ING is hij onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van mobiel bankieren bij deze bank (zie kader op de volgende pagina). “Ik weet dat het een cliché is, maar het is niet het enige wat telt. Ook het in kaart brengen van je eigen ‘trackrecord’ is van belang. De successen die je behaald hebt, bepalen in hoge mate het vertrouwen dat mensen in je hebben. Als je geen trackrecord hebt, dan kom je mensen tegen die je tegenhouden. Is er vertrouwen, dan gunnen mensen het jou om bepaalde dingen uit te proberen.”

BETREK MEDEWERKERS

2Medewerkers zijn het meest gemotiveerd als ze weten welke doelen hun organisatie nastreeft, ze het gevoel hebben dat ze daar een positieve bijdrage aan leveren en dat dit gewaardeerd wordt. Het actief betrekken van medewerkers bij het behalen van doelstellingen werkt zelfs als die doelen niet bepaald positief zijn. Een van de deelnemers aan het panel maakte mee dat de organisatie moest bezuinigen om de diensten betaalbaar te houden. Hij gaf medewerkers op ludieke wijze de boodschap dat ze de keuze hadden tussen óf de beste medewerker worden die de beste dienstverlening tegen de laagst mogelijke kosten levert, óf over twee jaar niet meer nodig zijn. “Dat was best een harde boodschap, maar het bijzondere is dat een groot deel van de medewerkers het oppakt. Er worden nu meer diensten geleverd, tegelijkertijd is er krimp. Medewerkers komen zelf met ideeën over mogelijke besparingen.”