HOE VOORAAN BLIJVEN MET EXPONENTIEEL GROEIENDE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN?
Jaren ’80 – Opkomst van de PC
Voor de menselijke geest is exponentiële groei bijna niet voor te stellen. En dat terwijl de ontwikkeling van IT de afgelopen dertig jaar juist wordt gekenmerkt door zo’n scherp groeiende curve. Als je 8-bits software vergelijkt met een korrel zand, dan staat 16-bits gelijk aan een lepel met zand, 32-bits aan tien vrachtwagens en 64-bits aan dertien Sahara’s. De exponentiële groei heeft te maken met wat ook wel bekend staat als de wet van Moore: elke twee jaar verdubbelt de rekenkracht. Die exponentiële toename geldt overigens ook voor opslag- en netwerkcapaciteit.

Maar er is nog een patroon te herkennen in de ontwikkeling van IT: een pulserende beweging, die afwisselt tussen centrale en decentrale modellen. Het zijn elke keer belangrijke innovaties die ervoor zorgen dat IT-infrastructuren centraler of juist decentraler worden ingericht. In de jaren tachtig beschikten de meeste bedrijven nog over een centrale (mainframe)-computer. Door de opkomst van de PC en kleinere applicatieservers werd IT vervolgens een stuk decentraler ingericht. In de jaren negentig volgde weer een centraliseringsslag door de opkomst van internet. Het mobiele web en het Internet of Things zorgen nu weer voor een decentralisering, gecombineerd met een centrale ‘cloud’.

Architectuur-gedreven aanpak met talentvolle mensen

In deze uitdagende markt groeide Info Support in dertig jaar tijd van een eenmansbedrijf uit tot een organisatie van ruim 400 medewerkers verdeeld over meerdere bedrijfsonderdelen. Niet alleen door slim in te spelen op de nieuwe mogelijkheden, maar vooral ook door ervoor te zorgen dat consultants vooraan blijven lopen op het gebied van IT-kennis. Een aantal momenten in de geschiedenis waren bepalend voor die ontwikkeling, waaronder de opkomst van server-based computing en het internet.

De allereerste innovatiegolf waar Info Support op sprong, was die van de mainframe-computer naar de PC. In de eerste helft van de jaren tachtig bracht IBM de eerste PC op de markt en introduceerde Microsoft het besturingssysteem MS-DOS. Het duurde nog enkele jaren voordat het effect duidelijk merkbaar was binnen het bedrijfsleven, maar toen de geest eenmaal uit de fles was, waren de gevolgen vergaand.

 

“Je zag dat rekenkracht steeds meer verplaatst werd naar afdelingen. Waar er voorheen nog een centrale mainframe-computer was, had nu elke afdeling zijn eigen PC”, aldus Marco Braakman, Managing Director bij Info Support.